-+

Motiimi / Erityispalvelut

Motiimi tuottaa kohdennettuja erityispalveluja lapsille,nuorille ja heidän sosiaalisille verkostoilleen, pyrkien vahvistamaan yksilöllistä kykyä kasvaa ja kehittyä.

Motiimin palveluissa korostuvat erilaiset yksilö- ja ryhmätyömuodot, joita toteutetaan räätälöidysti yksilön/ryhmän/yhteisön tarpeista käsin.


  Karttalinkki

  Ehkäisevä päihdetyö

  • Ehkäisevä päihdetyöntekijä Maiju Nikkanen (19.8. alk.), puh. 020 615 8371
  • Ehkäisevä päihdetyöntekijä Laura Sillanpää, puh. 020 615 8558
  • Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi tai
   motiimi(at)kouvola.fi

  Erityisnuorisotyö

  • Erityisnuorisotyöntekijän sij. Jenna Lampinen, puh. 020 615 6048

  Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kouvola fi tai
  motiimi(at)kouvola.fi

  Etsivätyö

  • Nuoriso-ohjaaja Jenni Vainonen p. 020 615 6592
  • Nuoriso-ohjaaja Nancy Hyytiäinen p. 020 615 6591
   Nuoriso-ohjaaja Saara Kättö p. 020 615 9348
  • Apu 16 - 25-vuotiaille nuorille, jotka ovat pudonneet tai putoamisuhan alla palvelujärjestelmistämme.
  • Tavoitteena on löytää tuki ja apu ohjattavalle hänen tarvitsemansa ja haluamansa palvelun avulla.

  Motiimi

  • tekee ehkäisevää päihdetyötä ja erityisnuorisotyötä mm. kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-aikana
  • pyrkii tunnistamaan ja pysäyttämään syrjäytyneen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • tukee vanhemmuuden vahvistumista
  • työskentelee päihteidenkäyttäjien läheisten kanssa
  • tukee vapaaehtoistyötä ja kehittää työmuotoja ko. työtä tekevien organisaatioiden kanssa
  • kouluttaa ja konsultoi toimialaansa liittyvissä asioissa
  • käynnistää kehittämishankkeita ja osallistuu muiden toimijoiden hankkeisiin
  • välittää tietoa toimialaansa liittyvistä asioista (materiaalipalvelu, yleisöluennot jne.)

  (alla kuva päihdekasvatustapahtumasta 6. luokkalaisille)

  Motiimi
  Hallituskatu 11, 45100 Kouvola

  Koordinaattori
  Esko Lavonen

  Puh. 020 615 8416
  Valkealan kunnantalo
  Kustaa III tie 10
  45370 Valkeala
  esko.lavonen(at)kouvola.fi
  tai motiimi(at)kouvola.fi