-+

Erityispalvelut / Motiimi

Motiimi tuottaa kohdennettuja erityispalveluja lapsille,nuorille ja heidän sosiaalisille verkostoilleen, pyrkien vahvistamaan yksilöllistä kykyä kasvaa ja kehittyä. Motiimin palveluissa korostuvat erilaiset yksilö- ja ryhmätyömuodot, joita toteutetaan räätälöidysti yksilön/ryhmän/yhteisön tarpeista käsin.

Motiimi

 • tekee ehkäisevää päihdetyötä ja erityisnuorisotyötä mm. kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-aikana
 • pyrkii tunnistamaan ja pysäyttämään syrjäytyneen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • tukee vanhemmuuden vahvistumista
 • työskentelee päihteidenkäyttäjien läheisten kanssa
 • tukee vapaaehtoistyötä ja kehittää työmuotoja ko. työtä tekevien organisaatioiden kanssa
 • kouluttaa ja konsultoi toimialaansa liittyvissä asioissa
 • käynnistää kehittämishankkeita ja osallistuu muiden toimijoiden hankkeisiin
 • välittää tietoa toimialaansa liittyvistä asioista (materiaalipalvelu, yleisöluennot jne.)


Ehkäisevä päihdetyö

 • Ehkäisevä päihdetyöntekijä Maiju Nikkanen puh. 020 615 8371
 • Ehkäisevä päihdetyöntekijä Laura Sillanpää puh. 020 615 8558


Erityisnuorisotyö

 • Erityisnuorisotyöntekijä Jenna Lampinen, puh. 020 615 6048

 • Erityisnuorisotyöntekijä Harri Liekola, puh 020 615 8556


Etsivätyö

 • Nuoriso-ohjaaja Jenni Marttila puh. 020 615 6592
 • Nuoriso-ohjaaja Nancy Hyytiäinen puh. 020 615 6591
 • Nuoriso-ohjaaja Niko Heikkilä puh. 020 615 1203
 • Nuoriso-ohjaaja Saara Kättö puh. 020 615 9348
 • Apu 16 - 25-vuotiaille nuorille, jotka ovat pudonneet tai putoamisuhan alla palvelujärjestelmistämme.
 • Tavoitteena on löytää tuki ja apu ohjattavalle hänen tarvitsemansa ja haluamansa palvelun avulla.

Yhteystiedot

Motiimi
Hallituskatu 11
45100 Kouvola

Koordinaattori
Esko Lavonen

puh. 020 615 8416
Valkealan kunnantalo
Kustaa III tie 10
45370 Valkeala

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Yleissähköposti
motiimi(at)kouvola.fi

Karttalinkki