-+

Nuorisoaloitteet

Nuorisoaloitteista nuoret voivat saada tukea hyvän idean toteuttamiseen.

Nuorisoaloite voi olla paikallinen, alueellinen tai kansallinen, nuorten itse suunnittelema ja toteuttama hanke. Nuorisoaloitteiden tavoitteena on lisätä nuorten omaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuuta yhteisistä asioista. Nuoriso-ohjelmasta tuetaan ensisijaisesti sellaisia hankkeita, jotka vaikuttavat itse ryhmää laajempaan joukkoon; olennaista on hankkeen innovatiivisuus ja hyöty paikallisyhteisölle.

Aloitteen teemana voi olla esimerkiksi rasismin tai päihteiden vastustaminen, suvaitsevaisuuden lisääminen, elinolojen parantaminen, ympäristöasiat, nuorten oikeudet ja mahdollisuudet Euroopassa tai vaikkapa kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Hankkeen kesto voi vaihdella kolmesta kuukaudesta vuoteen. Poikkeustapauksissa aloite voi olla kaksivuotinen, jolloin hankkeen toisen vaiheen on liityttävä muissa Nuoriso-ohjelman jäsenvaltiossa toteutettuihin aloitteisiin (ns. verkostoitumishankkeet).

Nuorisoaloitetukea ei myönnetä koulun opetussuunnitelmaan, opiskeluun, ammatilliseen koulutukseen tai ammattipätevyyden hankkimiseen liittyviin hankkeisiin. Tukea ei voi myöskään saada pysyvien materiaalien (esim. tietokoneet, urheiluvälineet, huonekalut jne.) hankkimiseen.


Kuka voi hakea?

Nuorisoaloitteita voivat toteuttaa 15-25 -vuotiaat nuoret, jotka suunnittelevat ja toteuttavat aloitteen ryhmänä.

Nuorisoaloiteryhmässä on oltava vähintään neljä nuorta eli yksittäinen henkilö ei voi hakea nuorisoaloitetukea. Ryhmä nimeää keskuudestaan täysi-ikäisen vastuuhenkilön, joka allekirjoittaa CIMOn kanssa solmittavan rahoitussopimuksen.

Lisätietoja: Aleksi Tiira 0207 868 546

Jos kiinnostus heräsi ja haluatte toteuttaa nuorisoaloitteen, niin ohjaajiltamme voitte pyytää opastusta.

Lähde: www.cimo.fi

Yhteydenotot:
Koordinaattori
Maritta Rihu
p. 020 615 7794 tai maritta.rihu(at)kouvola.fi