» Kymenlaakson sairaanhoitopiiri-nuorisopsykiatrinen kuntoutusohjaus

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri-nuorisopsykiatrinen kuntoutusohjaus


Kuntoutusohjaaja on erityistyöntekijä, joka on perehtynyt nuorisopsykiatrian palveluja käyttävien nuorten, heidän perheidensä ja verkostojensa erityistarpeisiin.

Nuorisopsykiatrinen kuntoutusohjaus on nuoren ja hänen lähiyhteisönsä
tukemista, neuvontaa ja ohjausta sekä toimintamahdollisuuksien parantamiseen tähtäävää voimavarojen kartoittamista. Ohjauksen tavoitteena on usein nuoren opiskelu-, itsenäistymis- ja ikätasoisen kehityksen saavuttamisen tukeminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kuntoutusohjaajan käyttämiä toimintatapoja ovat :

 • ohjauskäynnit nuorille
 • vanhemman/vanhempien ohjauskäynnit
 • terapiatarpeen arviointi (3-6 kk)
 • koulupalaverit
 • palveluohjaus
 • työnohjaus
 • konsultaatio
 • koulutus
 • viranomaisverkostot ja viranomaisohjaus
 • ryhmänohjaus
 • tavoitteellisen harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan tukeminenKuntoutusohjaaja kartoittaa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kuntien, yksityisen – ja kolmannen sektorin ne palvelu- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät, joita psykiatrisesti kuntoutuva nuori ja hänen perheensä tarvitsee. Psykoterapiapalvelujen järjestyminen kuntoutuvalle nuorelle on hoidollinen osa nuoren kuntoutumisprosessia, jossa tavoitteena on nuoren itsenäinen elämänhallinta.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä paikallisesti erityisesti terveydenhuollon, sosiaali- ja koulutoimen, Kelan, työvoimaviranomaisten, asumispalvelujen, ja joskus päihdehuollonkin kanssa. Kuntoutusohjaaja osallistuu pyydettäessä kuntoutuvan nuoren kuntoutussuunnitelmapalavereihin ja osallistuu tarvittaessa moniammatillisiin työryhmiin kohderyhmänsä asiantuntijana. Joitakin nuorisopsykiatrisia erityispalveluja järjestellään oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Kuntoutusohjaaja voi olla yhdessä toisen työntekijän kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa psykiatriseen kuntoutukseen liittyviä ryhmätoimintoja osana nuorisopsykiatrista avohoitoa. Erityistilanteissa kuntoutusohjaaja voi tarjota muutamalle kuntoutuvalle nuorelle määräaikaista, selkeään tavoitteeseen tähtäävää yksilöpsykoterapiaa osana nuoren kuntouttavaa hoitoa.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta. Yhteydenotot ja yhteistyöpyynnöt voivat tulla nuorisopsykiatrian työntekijöiltä, nuorilta, perheiltä, terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai joltakin muulta yhteistyötaholta.

   NUORET VAIKUTTAJAT


Opas nuorille itsenäistymiseen

Suuri suunnitelma
Kuntakuusikon nuorisotoimien loppuraportti


TAPAHTUMAKALENTERI
« Tammikuu »
matiketopelasu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Tänään on torstai
08.01.2009 02:38:41

Lisää tapahtuma kalenteriin!
admin